КЕНДАМА 2014.

Штампа
Kendama je igračka od drveta, koja osim za zabavu služi i za vežbanje koordinacije oka, ruke i brzog reagovanja. Sastoji se od kugle (japanski – tama) i drške (ken) koja je na vrhu zašiljena, a na dnu ima udubljenje (čuzara). Drška poseduje i bočne delove (kozara i ozara), takođe sa udubljenjima, u koje se pri izvođenju trikova uklapa kugla. Kugla i drška su povezane kanapom i njihov spoj daje naziv ken-dama, tj. drška-kugla.
1974 1975 1976
 
 
Trikovi koji se mogu izvoditi sa ovom igračkom su krajnje kreativni i zavise od stepena napredovanja u igri, kao i od ličnog stila igrača. Postoji samo jedno osnovno pravilo: da se kugla konstantno održava u vezi sa ostalim delovima igračke koristeći različite kombinacije pokreta. Osnovni pokreti su nabacivanje kugle na neka od tri udubljenja ili na šiljak, a varijacije su mnogobrojne.
1977 1978 1979

Ovo je stara igračka, a njen današnji oblik vezuje se za Japan. Sedamdesetih godina prošlog veka u Japanu je osnovana prva kendama asocijacija (JKA) na kojoj su ustanovljene proporcije igračke i pravila igre, a vrlo brzo počelo se i sa organizacijom takmičenja. Preteče kendame su slične igračke koje su nastajale u lovačkim društvima širom sveta, a mahom su imale isti cilj: da deca nauče i izvežbaju spretnost i koordinaciju kako bi im to znanje kasnije koristilo u lovu. Najbliskija preteča kendame je francuska igračka iz 16. veka – bilboket (bilboquet), koja je na Putu Svile stigla do Japana oko 1777. godine. Bilboket je imao samo jednu dršku sa udubljenjima na oba kraja, a kugla je privezana kanapom za sredinu drške. Cilj ove igračke je nabaciti kuglu u udubljenja na krajevima drške.
Kendama se vremenom menjala i usavršavala kako bi trikovi bili raznovrsniji. Na Zapad je stigla preko roleraša koji su na takmičenju u Japanu videli ovu igračku. Frenki Morales, poznati profesionalni roleraš, jedan je od prvih koji je kendamu doneo u Ameriku. Ova igračka dopala se i ostalim članovima subkulture ekstremnih sportova, preko kojih igračka dalje stiže u Evropu i u ostale delove sveta. To se sve događa u poslednjih desetak godina, tako da talas nanosi kendamu i u Srbiju, gde počinje da se proizvodi od ove godine.
1980 1981 1982

Kao rezultat popularnosti ove igračke u svetu, osnivaju se kendama asocijacije u SAD-u, Britaniji, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Rusiji... Organizuju se takmičenja, a 2008. osnovan je prvi European Kendama Open, evropsko takmičenje u kendami. Osim toga, na internetu se pojavljuje veliki broj sajtova sa sadržajem koji upućuje na igranje kendame, na pravila i trikove, povećava se broj igrača i snimaka na YouTubeu, sa kojih možemo ponešto naučiti, ali i diviti se umeću pojedinih.
 
I u našoj školi organizovano je takmičenje u spretnosti ‚‚KENDAMA‚‚
Pobedili su najspretniji:
- u ženskoj konkurenciji:
 
1984 1.mesto - Marta Rajović
2.mesto - Nevena Knežević
3.mesto - Irena Radulović
 
 
 
 
 
 
 
 
- u muškoj konkurenciji:
 
1985 1.mesto - Strahinja Krstić
2.mesto - Lazar Rakićević
3.mesto - Lekso Vuković
 
 
 
 
 
 
 
1983