Разредне старешине

Штампа

Ред.

број

Разред

одељење

Име и презиме

разредног старешине

Напомена

1.

I - 1

Десанка Илић

 

2.

I –2

Драган Пешић

 

3.

I –3/ III –3

Славица Живковић

 

4.

II –3/ IV –3

Снежана Шкипић

 

5.

II - 1

Драгана Ајдачић

 

6.

II –2

Душица Жижовић

 

7.

I –4/ III –4

Душица Самочета

 

8.

II –4/ IV –4

Снежана Драгићевић

 

9.

III –1

Слободанка Марјановић

 

10.

III –2

Данијела Божиловић

 

11.

IV –1

Слађана Курћубић

 

12. IV - 2 Дејан Пејовић  

12.

V –1

 

 

13.

V –2

 

 

14.

VI - 1

 

 

15.

VI –2

 

 

16.

VII –1

 

 

17.

VII –2

 

 

18.

VIII –1

 

 

19.

VIII –2

 

 

Joomla Templates & Milorad Slavkovic