Tanasković Rajko

Штампа
general – pukovnik, rođen u Preljini 3. oktobra 1917. godine. Bio je komandant teritorijalne odbrane SR Srbije, član CK SK Srbije i član Saveta federacije.  Pre Drugog svetskog rata završio je pešadijsku podoficirsku školu, a za vreme rata bio je jedan od organizatora ustanka i Čačanskog partizanskog odreda, u kome je bio komandir Pete čete. Bio je doktor vojnih nauka, redovni profesor Fakulteta narodne odbrane. Preminuo je 14. jula 1984. godine u Puli
Joomla Templates & Milorad Slavkovic