Topalović Radoslav

Штампа
zemljoradnik, nosilac Karađorđeve zvezde sa mačevima, rođen u Preljini 1886. godine. U rodnom mestu završio je osnovnu školu. Bavio se zemljoradnjom. Učesnik ratova od 1912. do 1918. godine. U Drugom balkanskom ratu sa saborcima zarobio 65 bugarskih vojnika i više mitraljeza i dobio Obilićevu medalju za hrabrost. Istakao se na Solunskom frontu kao artiljerac, pa je odlikovan oficirskom Karađorđevom zvezdom sa mačevima, zlatnom vojničkom i oficirskom IV reda.Izabran je za predsednika opštine preljinske 1920. godine. Nalazio se na čelu odbora za izgradnju crkve u preljini posle 1925. godine. Pisao kralju Aleksandru Karađorđeviću molbu da suveren daruje preljinskom hramu zvona, što je ovaj prihvatio. Ustaničke 1941. godine bio je partizanski mobilni oficir u Preljini. Krajem te godine uhapšen je i odveden u u čačanski Arsenal, gde ga je nemački preki sud osudio na smrt streljanjem. Kazna je izvršena 16. decembra 1941. godine. Pre nego što je kazna izvršena, sokolio je mlađe osuđenike da ne klonu duhom i da prkose okupatoru
Joomla Templates & Milorad Slavkovic