Допуна конкурсне документације

Штампа

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 272

Дана: 17.11.2014 године

Прељина

Тел: 032 381 005

На основу чл.63 Закона о јавним набавкама , извршена је допуна конкурсне документације за ЈН бр.5/2014 –услуге извођења екскурзије и наставе у природи објављене дана 14.11.2014 године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Основна школа ,,Прељина,, из Прељине

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За ЈН бр.5/2014 –еекскурзије и настава у природи за део који се односи на наставу у природи

Допуна се односи на наставу у природи  јер  у конкурсној документацији -грешком није назначена дестинација  .

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

Датум извођења: април 2015. године –одговарајући термин је 16-23.април 2015 године, али није обавезан пошто је планом предвиђено да то буде у априлу

 

Дестинација:

Понуде диоставирти за следеће дестинације:

 

Златар, Златибор, Тара, Аранђеловац

Оквирни број ученика: 70-100

                                                                                                            Комисија

Joomla Templates & Milorad Slavkovic